Promotic

sp_rename - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Změna jména uživatelsky vytvořeného objektu (tabulka, sloupec, atd.) v aktuální databázi.
Syntaxe:

sp_rename
  [@objname =] 'object_name',
  [@newname =] 'new_name'
  [, [@objtype =] 'object_type']

@objname Původní název objektu (v případě sloupce se uvádí i s názvem tabulky).
@newname Nový název objektu.
@objtype Typ přejmenovaného objektu ('COLUMN', 'DATABASE', 'INDEX', 'OBJECT' nebo 'USERDATATYPE').
Viz také:
Příklad:
Změna jména sloupce z time na when v tabulce data.
EXEC sp_rename 'data.time', 'when', 'COLUMN'
© MICROSYS, spol. s r.o.