Update cookies preferences
Promotic

sp_rename - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zmiana nazwy użytkownikiem wytworzonego obiektu (tabela, kolumna, itd.) w aktualnej bazie danych.
Składnia:

sp_rename
  [@objname =] 'object_name',
  [@newname =] 'new_name'
  [, [@objtype =] 'object_type']

@objname Poprzednia nazwa obiektu (w przypadku kolumny określa się również nazwę tabeli).
@newname Nowa nazwa obiektu.
@objtype Typ obiektu o zmienionej znazwie ('COLUMN', 'DATABASE', 'INDEX', 'OBJECT' lub 'USERDATATYPE').
Patrz również:
Przykład:
Zmiana nazwy kolumny z time na when w tabeli data.
EXEC sp_rename 'data.time', 'when', 'COLUMN'
© MICROSYS, spol. s r.o.