Update cookies preferences
Promotic

RESTORE DATABASE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej.
Składnia:

RESTORE DATABASE database
  FROM DISK | TAPE = physical_backup_device_name
  [ WITH
    [ REPLACE ]
    [ [,] PASSWORD = password ]
    [ [,] MOVE database TO file]
  ]

database Nazwa przywróconej bazy danych.
physical_backup_device_name Nazwa fizycznego medium kopii zapasowych (plik lub taśma).
FROM DISK Fizyczne medium kopii zapasowych to plik.
FROM TAPE Fizyczne medium kopii zapasowych to taśma.
WITH Klauzula określa ewentualne dodatkowe parametry backupa.
REPLACE Przywrócenie bazy danych zostanie również wykonane, nawet jeżeli już istnieje baza danych o tej samej nazwie.
password Hasło zestawienia kopii zapasowych (jeżeli zostało określone podczas wytwarzania kopii zapasowej).
MOVE database TO file Podczas przywrócenia zostanie przesunięty również plik bazodanowy (lub log) z miejsca wytworzenia kopii zapasowej na nowe miejsce w innym SQL Serwerze.
Notatka:
Podczas przywrócenia kopii zapasowej bazy danych jest konieczne ustawić kontekst bazodanowy do innej bazy danych, najlepiej 'master', przy pomocy polecenia USE master.
Patrz również:
Przykład1:
Przywrócenie kopii zapasowej całej bazy danych 'pm_data' z pliku.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak'
Przykład2:
Przywrócenie kopii zapasowej całej bazy danych 'pm_data' z pliku innego SQL Serwera.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data_log.ldf'
Przykład3:
Przywrócenie kopii zapasowej całej bazy danych 'pm_data' ale o nowej nazwie bazy danych 'pm_data2' z pliku do SQL Serwera. Uwaga! Nowa nazwa musi się pojawić jak w nazwie bazy danych, tak również w nazwach plików *.mdf oraz *.ldf.
RESTORE DATABASE pm_data2 FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2_log.ldf'
© MICROSYS, spol. s r.o.