Promotic

RESTORE DATABASE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Przywrócenie bazy danych z backupa.
Składnia:

RESTORE DATABASE database
  FROM DISK | TAPE = physical_backup_device_name
  [ WITH
    [ REPLACE ]
    [ [,] PASSWORD = password ]
    [ [,] MOVE database TO file]
  ]

database Nazwa przywróconej bazy danych.
physical_backup_device_name Nazwa fizycznego medium zawierająca backup (plik lub taśma).
FROM DISK Fizyczne medium zawierające backup to plik.
FROM TAPE Fizyczne medium zawierające backup to taśma.
WITH Klauzula określa ewentualne dodatkowe parametry beckupa.
REPLACE Przywrócenie bazy danych zostanie również wykonane, nawet jeżeli już istnieje baza danych o tej samej nazwie.
password Hasło zestawienia backupów (jeżeli zostało określone podczas wytwarzania backupa).
MOVE database TO file Podczas przywrócenia zostanie przesunięty również plik bazodanowy (lub log) z miejsca wytworzenia backupa na nowe miejsce w innym SQL Serwerze.
Notatka:
Podczas przywrócenia backupa bazy danych jest konieczne ustawić kontekst bazodanowy do innej bazy danych, najlepiej 'master', przy pomocy polecenia USE master.
Patrz również:
Przykład1:
Przywrócenie backupa całej bazy danych 'pm_data' z pliku.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak'
Przykład2:
Przywrócenie backupa całej bazy danych 'pm_data' z pliku innego SQL Serwera.
RESTORE DATABASE pm_data FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data_log.ldf'
Przykład3:
Przywrócenie backupa całej bazy danych 'pm_data' ale o nowej nazwie bazy danych 'pm_data2' z pliku do SQL Serwera. Uwaga! Nowa nazwa musi się pojawić jak w nazwie bazy danych, tak również w nazwach plików *.mdf oraz *.ldf.
RESTORE DATABASE pm_data2 FROM DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH MOVE 'pm_data' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2.mdf', MOVE 'pm_data_log' TO 'c:\Program Files\microsoft sql server\mssql\data\pm_data2_log.ldf'
© MICROSYS, spol. s r. o.