Promotic

sp_addsrvrolemember - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Doda konto jako członka stałej roli SQL Serwera. Konto wtedy uzyska uprawnienia, połączone z odpowiednią stałą rolą SQL Serwera.
Składnia:

sp_addsrvrolemember
  [ @loginame = ] 'login'
  [ @rolename = ] 'role'

@loginame Konto, które uzyska dostęp do aktualnie aktywnej bazy danych.
@rolename Rola serwera, do której zostanie dodane konto (sysadmin, securityadmin, serveradmin, setupadmin, processadmin, diskadmin, dbcreator, bulkadmin).
Notatka:
Stała rola SQL Serwera jest ważna globalnie w SQL Serwerze. Rola bazodanowa jest ważna dla określonej bazy danych.
Przykład:
Doda konto 'pm_admin' do stałej roli serwera 'sysadmin' (to konto można zastosować do administracji SQL Serwera).
EXEC sp_addsrvrolemember 'pm_admin', 'sysadmin'
© MICROSYS, spol. s r. o.