Update cookies preferences
Promotic

sp_password - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zmiana hasła konta logowania.
Składnia:

sp_password
  [[@old =] 'old_password',]
  [@new =] 'new_password'
  [, [@loginame =] 'login']

@old Poprzednie hasło konta logowania (NULL oznacza bez hasła, wartość domyślna jest NULL).
@new Nowe hasło konta logowania (NULL oznacza bez hasła).
@loginame Nazwa konta logowania, którego hasło zostanie zmienione (NULL oznacza zmianę hasła aktualnie zalogowanego konta, wartość domyślna jest NULL).
Przykład1:
Zmiana hasła dla konta 'pm_reader' z wartości poprzedniej 'reader' na nową wartość 'abcdef'.
EXEC sp_password 'reader', 'abcdef', 'pm_reader'
Przykład2:
Zmiana hasła dla konta logowania z poprzedniej wartości 'reader' na nową pustą wartość (bez hasła).
EXEC sp_password 'reader', NULL
© MICROSYS, spol. s r.o.