Promotic

sp_password - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Změna hesla přihlašovacího účtu.
Syntaxe:

sp_password
  [[@old =] 'old_password',]
  [@new =] 'new_password'
  [, [@loginame =] 'login']

@old Původní heslo přihlašovacího účtu (NULL znamená bez hesla, výchozí hodnota je NULL).
@new Nové heslo přihlašovacího účtu (NULL znamená bez hesla).
@loginame Název přihlašovacího účtu jehož heslo bude změněno NULL znamená změnu hesla právě přihlášeného účtu, výchozí hodnota je NULL).
Příklad1:
Změna hesla pro účet 'pm_reader' ze staré hodnoty 'reader' na novou hodnotu 'abcdef'.
EXEC sp_password 'reader', 'abcdef', 'pm_reader'
Příklad2:
Změna hesla pro přihlášený účet ze staré hodnoty 'reader' na prázdnou hodnotu (bez hesla).
EXEC sp_password 'reader', NULL
© MICROSYS, spol. s r.o.