Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

sp_addlogin - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Vytvoří přihlašovací účet pro připojení k instanci SQL Serveru s použitím autentizace SQL Serveru.
Syntaxe:

sp_addlogin

  [@loginame =] 'login'

  [, [@passwd =] 'password']

  [, [@defdb =] 'database']

  [, [@deflanguage =] 'language']

  [, [@sid = ] sid]

  [, [@encryptopt =] 'encryption_option']

 
@loginame Název přihlašovacího účtu.
@passwd Heslo účtu (NULL znamená bez hesla, přednastavená hodnota je NULL).
@defdb Implicitní databáze účtu (přednastavená hodnota je 'master').
@deflanguage Implicitní jazyk účtu (přednastavená hodnota je NULL).
@sid Bezpečnostní identifikační číslo (přednastavená hodnota je NULL a systém vygeneruje SID automaticky).
@encryptopt Určuje, zda bude heslo uloženo v systémových tabulkách šifrovaně (přednastavená hodnota je NULL a heslo je šifrováno).
Příklad:
Přidá účet 'pm_reader' s heslem 'reader' a implicitní databází 'pm_data'.
EXEC sp_addlogin 'pm_reader', 'reader', 'pm_data'
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice