Promotic

BACKUP DATABASE - příkaz jazyka DB_MSSQL

Popis:
Záloha databáze.
Syntaxe:

BACKUP DATABASE database
  TO DISK | TAPE = physical_backup_device_name
  [ WITH
    [ DIFFERENTIAL ]
    [ [,] INIT | NOINIT ]
    [ [,] LOG ]
    [ [,] NAME = name ]
    [ [,] DESCRIPTION = description ]
    [ [,] PASSWORD = password ]
  ]

database Název zálohované databáze.
physical_backup_device_name Název fyzického zařízení pro zálohu (soubor nebo páska).
TO DISK Fyzické zařízení pro zálohu je soubor.
TO TAPE Fyzické zařízení pro zálohu je páska.
WITH Klauzule uvádí případné dodatečné parametry zálohy.
DIFFERENTIAL Příznak inkrementální zálohy (změny od poslední zálohy).
INIT Smazání starých záloh v zařízení.
NOINIT Ponechání starých záloh v zařízení a přidání nové zálohy na konec.
LOG Zálohovat pouze transakční log.
name Název sady záloh.
description Popis sady záloh.
password Heslo sady záloh (pokud zadáno, pak bude vyžadováno při obnově databáze).
Viz také:
Příklad1:
Vytvoří zálohu celé databáze 'pm_data' v souboru se zachováním případných starých záloh v tomto souboru.
BACKUP DATABASE pm_data TO DISK='c:\temp\pm_data.bak'
Příklad2:
Vytvoří zálohu celé databáze 'pm_data' v souboru se zrušením případných starých záloh v tomto souboru.
BACKUP DATABASE pm_data TO DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH INIT
© MICROSYS, spol. s r.o.