Promotic

BACKUP DATABASE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Backup bazy danych.
Składnia:

BACKUP DATABASE database
  TO DISK | TAPE = physical_backup_device_name
  [ WITH
    [ DIFFERENTIAL ]
    [ [,] INIT | NOINIT ]
    [ [,] LOG ]
    [ [,] NAME = name ]
    [ [,] DESCRIPTION = description ]
    [ [,] PASSWORD = password ]
  ]

database Nazwa kopii zapasowej bazy danych.
physical_backup_device_name Nazwa fizychnego medium dla beckupa (plik lub taśma).
TO DISK Fizyczne medium dla beckupa to plik.
TO TAPE Fizyczne medium dla beckupa to taśma.
WITH Klauzula określa ewentualne dodatkowe parametry beckupa.
DIFFERENTIAL Znacznik inkrementalnego backupa (zmiany od ostatniej kopii).
INIT Usunięcie starych kopii w urządzeniu.
NOINIT Pozostawienie starych kopii w urządzeniu oraz dodanie nowego bacupa na koniec.
LOG Wytworzyć kopię zapasową logu transakcyjnego.
name Nazwa zestawienia backupów.
description Opis zestawienia backupów.
password Hasło zestawienia backupów (jeżeli określono, wtedy będzie wymagane podczas odzyskiwania bazy danych).
Patrz również:
Przykład1:
Wytworzy backup całej bazy danych 'pm_data' w pliku z zachowaniem ewentualnych starych kopii w tym pliku.
BACKUP DATABASE pm_data TO DISK='c:\temp\pm_data.bak'
Przykład2:
Wytworzy backup całej bazy danych 'pm_data' w pliku z pominięciem archiwizacji ewentualnych starych kopii w tym pliku.
BACKUP DATABASE pm_data TO DISK='c:\temp\pm_data.bak' WITH INIT
© MICROSYS, spol. s r.o.