Promotic

sp_grantdbaccess - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zezwolenie dostępu określonego konta logowania do aktualnie aktywnej bazy danych.
Składnia:

sp_grantdbaccess
  [@loginame =] 'login'
  [, [ @name_in_db =] 'name_in_db']

@loginame Konto logowania, które uzyska dostęp do aktualnie aktywnej bazy danych (SQL Server uwierzytelnienie lub Windows NT uwierzytelnienie).
@name_in_db Umożliwia zmianę nazwy, pod którą konto logowania zostanie zaewidowane w bazie danych (wartość domyślna jest NULL, zostanie zastosowana nazwa konta logowania).
Przykład:
Zezwolenie dostępu do konta 'pm_reader' do bazy danych 'pm_data'.
USE pm_data
EXEC sp_grantdbaccess 'pm_reader'
© MICROSYS, spol. s r. o.