Update cookies preferences
Promotic

USE - polecenie języka DB_MSSQL

Opis:
Zmiana bazodanowego kontekstu (aktywny, domyślna baza danych).
Składnia:
USE database

database Nazwa bazy danych
Notatka:
Po podłączeniu do bazy danych, domyślna baza danych jest ustawiona albo jako 'master' lub w konfiguracji podłączenia (np. źródło ODBC). Dlatego dla uruchomienia konsoli tekstowej dla administracji SQL Serwera jest wskazanym tym poleceniem zmienić bazodanowy kontekst na wymaganą roboczą bazę danych. Należy pamiętać, iż każde polecenie w konsoli należy potwierdzić poleceniem GO.
Przykład:
Przełączenie bazodanowego kontekstu na bazę danych 'pm_data'.
USE pm_data
© MICROSYS, spol. s r.o.