Update cookies preferences
Promotic

MS SQL Serwer

MS SQL Serwer jest maszyną bazy danych, która umożliwia pozostałym programom (na komputerze lokalnym lub poprzez sieć) zapisywać, opracowywać i wyszukiwać większe ilości danych. Aplikacja PROMOTIC może wykorzystać SQL Serwer do zapisu danych, które powstają w aplikacji, przy czym takie dane mogą zostać później wykorzystane w tej samej aplikacji lub w innym programie. Tak samo można w aplikacji PROMOTIC uzyskać dostęp do danych, które powstają w innych programach.
SQL Serwer jest dostarczany w kilku wersjach. Chodzi o produkt komercyjny i jest konieczne dotrzymanie odpowiedniej polityki licencyjnej firmy Microsoft. Z systemem PROMOTIC można zastosować dowolną wersję Serwera SQL, włącznie z wersjami MS SQL Server Express lub MS SQL Server Compact, które są bezpłatne. System PROMOTIC może równocześnie przystępować do danych w kilku SQL serwerach.

Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database MS SQL server cyclic lub Database MS SQL server backups (przestarzałe)
- przy pomocy obiektu PmaAlarmGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisania" jest ustawiony na Baza danych MS SQL
- przy pomocy obiektu PmaAdo
- przy pomocy obiektu PmaDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC


Następne opisy dotyczące Serwera MS SQL patrz:
© MICROSYS, spol. s r.o.