Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MS SQL Serwer

MS SQL Serwer jest maszyną bazy danych, która umożliwia pozostałym programom (na komputerze lokalnym lub poprzez sieć) zapisywać, opracowywać i wyszukiwać większe ilości danych. Aplikacja PROMOTIC może wykorzystać SQL Serwer do zapisu danych, które powstają w aplikacji, przy czym takie dane mogą zostać później wykorzystane w tej samej aplikacji lub w innym programie. Tak samo można w aplikacji PROMOTIC uzyskać dostęp do danych, które powstają w innych programach.

SQL Serwer jest dostarczany w kilku wersjach. Chodzi o produkt komercyjny i jest konieczne dotrzymanie odpowiedniej polityki licencyjnej firmy Microsoft. Z systemem PROMOTIC można zastosować dowolną wersję Serwera SQL, łącznie z wersjami MS SQL Server Express lub MS SQL Server Compact, które są bezpłatne. PROMOTIC może równocześnie przystępować do danych w kilku SQL serwerach.

 
Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmTrend, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisu jest ustawiony na Database MS SQL server cyclic lub Database MS SQL server backups (przestarzałe)
- przy pomocy obiektu PmAlarmEvent, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisania jest ustawiony na Parametry dla typu: Baza danych MS SQL
- przy pomocy obiektu PmAdo
- przy pomocy obiektu PmDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC
 
Następne opisy dotyczące Serwera MS SQL patrz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice