Update cookies preferences
Promotic

Parametry dla typu: Baza danych MS SQL - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu do bazy danych MS SQL.
Ten typ zapisu jest korzystny przedewszystkim dla lokalnej grupy alarm (serwer), kiedy grupa alarmów przedstawia w aplikacji miejsce, gdzie alarm pozycje rzeczywiście powstają oraz są zapisane do bazy danych dla potrzeb przeglądania. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów do połączenia tabeli bazodanowej (np. z punktu widzenia ograniczenia maksymalnej wielkości). Zawsze, kiedy ilość rekordów w tabeli bazy danych przekroczy maksymalnie dozwoloną ilość rekordów, wtedy automatycznie dojdzie do usunięcia najstarszych rekordów.
W przypadku odległej grupy alarmów (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawia się sposób pozyskania danych do przeglądarki historii. Bieżące stany alarmów nie są w ten sposób przenoszone. Stany alarmów trzeba przenosić pomiędzy grupami i stany trzeba ustawiać skryptem. Prostszym jest w tym przypadku zastosowanie współdzielenia danych grupy alarmów przy pomocy konfiguratora "Odległe połączenie poprzez Web", kiedy automatycznie funkcjonuje zarówno przeglądarka stanu alarmów (włącznie z możliwością potwierdzania) jak również przeglądarka historii alarmów.
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch. Na przykład
Provider=MSOLEDBSQL;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;
lub
provider=MSOLEDBSQL;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Integrated Security=SSPI;
lub
Driver={SQL Server};Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;UID=pm_writer;PWD=pmwriter;
lub
Provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dla zapisu. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "par1:value1;".
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
TabelaNazwa tabeli bazodanowej, do której będą zapisywane dane.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Maksymalna ilość rekordów (-1 = nieograniczone)Maksymalna wielkość tabeli określona przez ilość rekordów. Przy przekroczeniu tego limitu zostaną usunięte najstarsze rekordy.
Wartość -1 oznacza, że maksymalna wielkość tabeli nie jest ograniczona przez ilość rekordów.

Historia:
Pm9.00.08: Po utracie połączenia (ADO Connection) zostanie ono przez system odświeżone.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.