Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry dla typu: Plik tekstowy (*.al)

Opis:
Dane są zapisywane na dysk w formie pliku tekstowego o stałej długości wiersza (*.al).

Ten sposób zapisu jest stosowny przede wszystkim dla lokalnej alarm grupy (serwer), kiedy alarm grupa przedstawia miejsce w aplikacji, gdzie alarm pozycje rzeczywiście powstają i są przechowywane na dysk dla potrzeb ich przeglądania. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów archiwizacji (administracji) plików z danymi (alarmy). Zawsze, kiedy plik jest wypełniony określoną ilością wierszy lub po upływie określonego odcinka czasu, plik jest zamknięty i jest wytworzony nowy plik, którego nazwa składa się z prefiksu nazwy pliku, czasu, kiedy plik został wytworzony i końcówki. Ten proces przebiega tak długo, dopóki nie jest wytworzona ustawiona ilość plików zapasowych. Jeżeli jest konieczne wytworzenia kolejnego pliku zapasowego a ilość plików zapasowych jest już osiągnięta, wtedy najstarszy plik zapasowy jest usunięty.

Po uruchomieniu aplikacji jest w pamięci wytworzona czasowo zesortowana lista wszystkich plików z danymi z ustawionym prefiksem w danym folderu. Sortowanie przebiega według czasu zawartego w nazwie (przy wystąpieniu błędu według czasu pierwszego rekordu i według czasu wytworzenia pliku) Dlatego jest dopuszczalne przy wyłączonej aplikacji w ramach utrzymania niektóre pliki usunąć z folderu (zaarchiwować) lub odwrotnie niektóre pliki z kopii zapasowej dodać z powrotem.

W przypadku odległej alarm grupy (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), ustawia sposób pozyskania danych do przeglądarki historii. Bieżący stan alarmów nie jest przenoszony w ten sposób. Stany alarmów trzeba przenosić pomiędzy grupami i stany trzeba ustawiać przy pomocy skryptu. Prostszym jest w tym przypadku zastosowanie współdzielenia danych alarm grupy przy pomocy konfiguratora "Odległe połączenie poprzez WEB", kiedy automatycznie funkcjonuje zarówno przeglądarka stanu (włącznie z możliwością potwierdzania) jak również przeglądarka historii.

Pozycje konfiguracji:
Katalog plikówŚcieżka do katalogu z plikami danych (pliki tekstowe *.al). Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów. Na przykład #data:Alarm/.

Uwaga! Dla każdej alarm grupy (obiekt PmaAlarmGroup) powinien być zastosowany inny zastrzeżony katalog. Jeżeli w jednym katalogu miałyby się znajdować pliki zapasowe kilku grup, wtedy muszą się one różnić przynajmniej prefiksem nazwy plików. To znaczy, że poszczególne grupy muszą różnić się albo katalogiem, do którego przebiega zapis, albo prefiksem (lub oboma parametrami).

Prefiks nazwy plikuPrefiks (początek) nazwy pliku, na przykład alarm_. Cała nazwa pliku jest tworzona tym prefiksem, następuje łańcuch wytworzony z czasu, w którym plik został wytworzony i rozszerzenie. Na przykładalarm_2007-01-15_18-45-43.al.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Notatka! W poprzednich wersjach znajdowała się tu pełna ścieżka do konfiguracyjnego pliku kopii zapasowych (*.alc). W tym przypadku prefiks nazwy plików jest odczytywany z nazwy pliku z pełną ścieżką.

Powstanie kopii zap.określone wg.ilości rekordówJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane przy osiągnięciu określonej ilości rekordów.
Powstanie kopii zap.określone wg.przedziału czasuJeżeli jest zaznaczone, wtedy zaarchiwizowanie (wytworzenie nowego pliku) będzie wykonane periodycznie z określonym periodem (rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym, godzinowym, minutowym, sekundowym).
Ilość kopii zap.jest ograniczonaMaksymalna ilość kopii zapasowych. Jeżeli jest osiągnięta taka ilość plików, wtedy najstarszy plik jest zastępiony najnowszym.
Dane tekstowe zapisane jakoOkreśla sposób kodowania do zapisania danych tekstowych do pliku. To dotyczy zwłaszcza sposobu zapisu znaków diakrytycznych.
ANSI - zależne od strony kodowej SO Windows - Teksty są zapisane w narodowej stronie kodowej ustawionej w SO Windows. Ten sposób nie umożliwia jednoczesnego zapisywania tekstów w językach z różnych stron kodowych (np. polski oraz rosyjski).
UTF8 (Unicode) - niezależne od strony kodowej SO Windows - Teksty są zapisane w uniwersalnym UTF8 Unicode kodowaniu łańcuchów. Ten sposób jest niezależny od ustawionej strony kodowej w SO Windows, tak samo jest niezależny od ustawienia głównego języka aplikacji (patrz Główny język runtime). Ten sposób umożliwia jednoczesne zapisywanie tekstów w językach z różnych stron kodowych (np. polski oraz rosyjski).

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice