Promotic

Parametry dla typu: Odległe połączenie poprzez Web - okno konfiguracyjne

Opis:
Tento sposób zapisu jest dogodny zwłaszcza dla odległej alarm grupy (klient) (patrz konfigurator "Grupa odległa (klient)"), gdzie grupa alarmów przedstawia w aplikacji przedstawiciela, który podłącza się do alarm grupy oferującej swoje dane (serwer) poprzez Web poprzez protokół HTTP/XML. Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów do podłączenia do alarm grupy na serwerze. Przeglądarka stanu alarmów i przeglądarka historii alarmów działa. W przeglądarce stanu można kwitować alarmy tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "Acknowledge".
Obiekt PmaAlarmGroup (serwer) oferuje swoje dane do współdzielenia poprzez Web przy pomocy obiektu PmaWeb lub PmaWebFolder. Samo ustawienie współdzielenia ustawiane jest w karcie "Web serwer".
Konfiguratory:
Adres URL grupyAdres URL Web komponentu (serwer) grupy alarmów (patrz konfigurator "Identyfikator Web komponentu"). Adres URL jest zakończony identyfikatorem Web komponentu, nie jest przedstawiana konkretna strona HTML, na przykład http://localhost/algroup1. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Nazwa do logowaniaNazwa do logowania (i hasło) będzie przesłane jako część każdego wymogu do serwera. Na serwerze będzie wyszukany odpowiedni użytkownik sieciowy i dojdzie do sprawdzenia, czy posiada uprawnienie do wymaganej operacji.
Hasłopatrz Nazwa do logowania.
Period odświeżania [s]Określa, jak często będzie automatycznie odświeżany bieżący stany alarmów z serwera.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.