Promotic

ADO ConnectionString

Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.).
 
Uwaga: Forma tego łaćucha odbiega od większości podobnych łańcuchów w systemie PROMOTIC, wartość jest oddzielona od nazwy "znakiem równości" (=), a nie znakiem "dwukropek" (:). Dane z przypisaną wartością są tutaj oddzielone średnikiem, na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Konfiguratory:
Parametry te nie muszą być zawsze ważne (w najczęściej stosowanych przypadkach), zależy to od wybranego dostawcy połączenia ADO Provider.
"provider:xxx;" (opcjonalne) - Określa, który ADO Provider będzie zastosowany do podłączenia do bazy danych. Można stosować ADO Provider od firmy Microsoft lub można zastosować ADO Provider innej firmy, np. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (domyślnie) - Microsoft provider dla ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider dla MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider dla Access (*.MDB).
"server=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa serwera SQL, do którego bazy danych będzie wykonywane podłączenie. Zależne od typu serwera SQL. Nazwa zazwyczaj składa się z nazwy komputera (adres IP) oraz nazwy instancji serwera, oddzielone określony znakiem odzielającym, na przykład "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa bazy danych, np. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa zarejestrowanego źródła ODBC DSN. W tym przypadku nie wprowadza się już ani server, ani database ani driver, ponieważ wszystkie te opcje są już częścią zarejestrowanego źródła DSN, na przykład dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa drivera ODBC, np. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa użytkownika, dla którego zostanie wykonane podłączenie do bazy danych, np. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (opcjonalne) - Hasło użytkownika, np. pwd=pmadmin;.
© MICROSYS, spol. s r.o.