Promotic

Excel

Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla SO Windows
Wyjściowym formatem dla dla Excela jest plik *.xls lub *.xlsx.

Praca z bazami danych Excel
- W domyślnym ustawieniu rejsetru Windows przewiduje się, że pierwszy wiersz dowolnej tabeli Excel zawiera nazwy kolumn. Ustawienie to przejawia się w tym, że ewentualny pierwszy wiersz tabeli nie jest dostępny (np. dla obiektów PmaAdo oraz PmaDatabase). W celu udostępnienia tego wiersza jest konieczne następująca zmiana ustawienia rejestru Windows:
w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel zmienić wartość FirstRowHasNames z wartości 01 (domyślna) na 00.
- W tabeli (arkuszu) Excel nie można usuwać wiersze.
- Przy pomocy obiektu PmaDatabase nie można odczytywać lub zapisywać danych do pól w tabeli (arkuszu) Excel, jeżeli komórka ta jest zdefiniowana jako komórka kalkulowana (obliczone).
- Jeżeli obiekt PmaDatabase zapisuje do pól w tabeli (arkuszu) Excel, nad którymi są wykonywane kalkulacje lub wyświetlane grafy, wtedy jest zalecane ustawić w obiekcie PmaDatabase konfigurator "Typ bazy danych" na Excel 4.0 z powodu błędu w wsparciu MS w zapisie typu danych w pozostałych typach Excel.


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaAdo za pośrednictwem ADO Provider Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) lub Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
- przy pomocy obiektu PmaDatabase.
- lub w skrypcie przy pomocy metody GetObject. Patrz Przykłady pracy z aplikacją Excel


Następne opisy dotyczące Microsoft Excel patrz:

Formaty plików programu Excel:

Format Rozszerzenie pliku Opis
Skoroszyt programu Excel .xlsx Domyślny format plików programów Excel 2007-2021 oparty na języku XML. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani arkuszy makr programu Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).
Skoroszyt Macro-Enabled Excel (kod) .xlsm Oparty na języku XML i format plików dla plików Excel 2007-2021. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA oraz arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).
Skoroszyt binarny programu Excel .xlsb Binarny format plików programów Excel 2007-2021 (BIFF12).
Szablon .xltx Domyślny format pliku szablonu programu Excel dla programów Excel 2007-2021. Nie można w nim zapisywać kodu makr języka VBA ani arkuszy makr programu Excel 4.0 (.xlm).
Szablon (kod) .xltm Format plików szablonów programu Excel z obsługą makr Excel 2007 - 2021. Można w nim zapisywać kod makr języka VBA lub arkusze makr programu Excel 4.0 (xlm).
Skoroszyt programów Excel 97–2003 .xls Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8). Wspierany również w wersjach Excel 2007-2021.
Szablon programu Excel 97–2003 .xlt Binarny format plików programu Excel 97–2003 (BIFF8) dla szablonu programu Excel.
Dane XML .xml Format danych XML.
Formaty obsługiwane przez dodatki .xlam, XLA, XLW, .xlr Formaty wymagające instalacji osobnego dodatku dla konkretnej wersji Excela.
© MICROSYS, spol. s r.o.