Update cookies preferences
Promotic

Przykłady pracy z aplikacją Excel

Aplikacja umożliwia zapis danych do aplikacji Excel.

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Database/Excel.


Folder Excel zawiera panel "Panel1". Skryptowe metody przycisków znajdują się w karcie "Metody" obiektu PmaPanel o nazwie "ExcelReadFromPm", "PmWriteToExcel" oraz "ReadDataFromDB". Właściwe pliki xls znajdują się w folderze aplikacji w folderze Excel.
Trzy przykłady przedstawiają:
a) Otwarcie aplikacji Excel i następnie uruchomienie makra tej aplikacji (plik: ExcelReadFromPmTemplate.xls).
W tym przykładzie (metoda projektanta ExcelReadFromPm) metoda AxGetObject otworzy plik ExcelReadFromPmTemplate.xls i następnie w tym pliku jest przy pomocy metody "Application.Run" uruchomione makro o nazwie "ReadFromXm" które jest zawarte w omawianej aplikacji Excel. Zawartością makra jest skrypt, który wczyta przy pomocy XMLDOM dane XML oferowane Web serwerem aplikacji PROMOTIC.
(Skrypt jest dostępny po otwarciu pliku w środowisku Excela otwarciem Edytora języka Visual Basic Alt+F11)
Mankamentem takiego rozwiązania jest konieczność obniżenia poziomu zabezpieczenia w ustawieniu środowiska Excel przeciwko uruchamianiu makroinstrukcji.
b) Otwarcie aplikacji Excel i zapis wartości do takiej aplikacji (plik: PmWriteToExcelTemplate.xls).
W tym przykładzie (metoda projektanta PmWriteToExcel) metoda AxGetObject otworzy plik PmWriteToExcelTemplate.xls. Następnie w skrypcie są przeprowadzane wszystkie wymagane operacje.
Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że plik Excela nie musi zawierać żadnej makroinstrukcji.
Mankamentem jest to, że przy pracy z dużą ilością danych jest zapis do Excela bardzo czasochłonny. To może spowodować ograniczenie biegu innych części aplikacji PROMOTIC.
c) Otwarcie aplikacji Excel, wczytanie danych z bazy danych (plik: ReadDataFromDB.xls, DBData.dbf, DBData.csv).
W tym przykładzie (metoda projektanta ReadDataFromDB) metoda Pm.ShellExecute otworzy plik ReadDataFromDB.xls (aplikacja ta jest niezależna od systemu PROMOTIC).
W aplikacji jest zapewnione wczytanie danych z bazy danych typu dbf lub z pliku CSV.
(Skrypt jest dostępny po otwarciu pliku w środowisku Excela otwarciem Edytora języka Visual Basic Alt+F11)
Szczegółowy opis przykładu Przykład jak w MsExcel wczytywać dane z zewnętrznych baz danych
d) Odczyt danych do obiektu PmgWTable z bazy danych (plik DataExcel.xls) przy pomocy obiektu PmaAdo.
© MICROSYS, spol. s r.o.