Promotic

Przykład korekty przebiegu krzywej grzewczej

Przykład jest wytworzony na podstawie konfiguracji wstępnej obiektów aplikacji Konfiguracja wstępna "Przeglądarką krzywej grzewczej - przeglądanie oraz ustawienie".

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/Panel/Exam_HeatCurve.


Panel jest przeznaczony do przeglądania oraz grficzną edycję przebiegu krzywej grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Według wybranego trybu umożliwia przesunięcie, dodanie lub usunięcie pojedyńczych punktów złamania krzywej. Do zapisania konfiguracji jest wykorzystana metoda panela SaveData oraz dla wczytania ReadData. Obydwie metody można dostosować tak, by dane były wczytywane oraz zapisywane tak jak jest w aplikacji wymagane.
© MICROSYS, spol. s r.o.