Promotic

Przykład zarządzania alarmu w skrypcie

Przykład pokazuje zastosowanie metod SetState, Inactivate oraz Activate

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/Alarms.


Przykład zawiera jeden panel (obiekt PmaPanel) a w nim kilka obiektów PmgButton. Te przyciski zawierają skrypt w zdarzeniu onButtonUp. Ten przy pomocy metody panela SetAlarm aktywuje alarm o odpowiednich tekstach przekazanych w parametrach metody. Lub przy pomocy metody panela SetInactive wykonaje metodę Inactivate tej pozycji lub ustawi stan przy pomocy metody SetState.

W celu natychmiastowego wyświetlenia zmian stanu alarmu obszar roboczy jest rozdzielony przy pomocy obiektu PmaWorkspace na panel sterowania oraz przeglądrkę stanu alarmów.
© MICROSYS, spol. s r. o.