Promotic

Zestaw przykładów zastosowania okien modalnych do wprowadzania różnych typów danych

Przykład jest wytworzony na podstawie konfiguracji wstępnej obiektów aplikacji Konfiguracja wstępna "Ogólne okno modalne", Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzania daty"...

- Ten przykład działa dla Webu.
- Umiejscowienie w drzewie Pma obiektów: /Examples/PreCfg/Panel/Modal/ModalPanels.


Zastosowanie jest w szczególności wskazane w przypadkach, gdy do aplikacji jest konieczne wprowadzenie dowolnie sprecyzowane wartości (z formularza) (tekst, indeks, liczba, data, czas, kolor, itd.).
Z panela ModalPanels można przy pomocy przycisku wywołać wstępnie ustawione okno modalne, w którym można edytować określone wartości. Te po potwierdzeniu zostaną zpowrotem przekazane przycisku panela rodzicielskiego oraz następnie w wymagany sposób opracowane. Patrz Jak pracować z oknami modalnymi.
© MICROSYS, spol. s r.o.