Promotic

Konfiguracja wstępna "Ogólne okno modalne"

Ogólnew okno modalne do łatwego uzupełnienia pól wejściowych.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Powszechne okno wprowadzający".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Dla przykładu panel zawiera pole wprowadzania PmgWCombo, PmgWCheck, PmgWEdit oraz PmgButton.
W przycisku OK (w obiekcie PmgButton) w zdarzeniu onStart są wczytane wartości wejściowe argumentów do poszczególnych Pmg obiektów. W zdarzeniu onButtonUp są wartości z Pmg obiektów połączone do tablicy i przekazane z powrotem do obiektu, w którym została wywołana metoda OpenView.

Konfiguracja wstępna ogólnego okna modalnego, które następnie można łatwo uzupełnić o dalsze potrzebne pole wprowadzania.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "ModalDlg"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wartości wjeściowe z tablicy val0, val1, val2 zostaną wyświetlone w Pmg obiektach okna.
- dla obiektu PmgWCombo zostanie porzekazany indeks (val0).
- dla obiektu PmgWCheck wartość typu Boolean (val1).
- dla obiektu PmgWEdit wartość typu String (val2).
- do zmiennej aResult zostanie zwrócona tablica zmienionych wartości.

Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oExtra = Pm.CreatePmMap();
var arr = Pm.Array1(2, -1, "Promotic");

oExtra.Arguments = arr;
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/ModalDlg", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Przejęcie zwróconej wartości w metodzie projektanta ClosePanel z parametrami oSystem oraz oPrivate tego obiektu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aVal = oSystem.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(aVal))
{
var val0 = aVal.GetItem(0);
var val1 = aVal.GetItem(1);
var val2 = aVal.GetItem(2);
Pm.Debug("val0=" + val0 + ", val1=" + val1 + ", val2=" + val2);
}


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r.o.