Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Czym są konfiguracje wstępne

Konfiguracje wstępne są różne części aplikacji zapisane w plikach w formacie XML. Na przykład Wstępnie nakonfigurowanymi są wszystkie elementy graficzne stosowane w panelach. Tak samo są wstępnie nakonfigurowane niektóre PROMOTIC obiekty oraz różne inne samodzielne konfiguracje wstępne.

Przy pomocy konfiguracji wstępnych można szybko wytwarzać części aplikacji (obiekty, grupy obiektów), które mają określoną funkcjonalność (plany czasowe, komunikacja, administracja użytkowników, ...). Tako sposób wytwarzania aplikacji jest o wiele szybszy niż kolejne wytwarzanie aplikacji przy pomocy podstawowych obiektów.

 
Jeżeli konfiguracja wstępna ma zostać zastosowana w aplikacji, wtedy jest wywołane okno z wyborem. W tym oknie są oferowane wszystkie możliwości, które można zastosować. Możliwości są oferowane w formie graficznej i tekstowej, jeżeli konfiguracja wstępna posiada formę graficzną, lub tylko w formie tekstowej, jeżeli konfiguracja wstępna nie posiada formy graficznej.
 
Okno z listą konfiguracji wstępnych:
- Nowa aplikacja: Konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytworzenia nowej aplikacji.
- Konfiguracje wstępne PROMOTIC obiektów: Konfiguracja wstępna jest wywołana w edytorze aplikacji wyborem "Nowy obiekt" w menu lokalnym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu takiego obiektu.
- Konfiguracje wstępne elementów graficznych: Konfiguracja wstępna jest wywołana w edytorze paneli graficznych przy pomocy ikony (Nowy element graficzny) w pasku narzędziowym lub dwukrotne klinięcie myszki na obszar panelu graficznego.
 
Podczas wyboru wymaganej konfiguracji wstępnej może zostać wywołane następne okno, w którym można przy pomocy konfiguratorów dalej parametryzować wytwarzaną konfigurację wstępną.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice