Update cookies preferences
Promotic

Czym są konfiguracje wstępne

Konfiguracje wstępne są różne części aplikacji zapisane w plikach w formacie XML. Na przykład Wstępnie nakonfigurowanymi są wszystkie Pmg obiekty stosowane w panelach. Tak samo są wstępnie nakonfigurowane niektóre Pma obiekty oraz różne inne samodzielne konfiguracje wstępne.
Przy pomocy konfiguracji wstępnych można szybko wytwarzać części aplikacji (obiekty, grupy obiektów), które mają określoną funkcjonalność (plany czasowe, komunikacja, administracja użytkowników, ...). Tako sposób wytwarzania aplikacji jest o wiele szybszy niż kolejne wytwarzanie aplikacji przy pomocy podstawowych obiektów.

Jeżeli konfiguracja wstępna ma zostać zastosowana w aplikacji, wtedy jest otwarte okno z wyborem. W tym oknie są oferowane wszystkie możliwości, które można zastosować. Możliwości są oferowane w formie graficznej i tekstowej, jeżeli konfiguracja wstępna posiada formę graficzną, lub tylko w formie tekstowej, jeżeli konfiguracja wstępna nie posiada formy graficznej.

Okno z listą konfiguracji wstępnych:
- Nowa aplikacja: Konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytworzenia nowej aplikacji.
- Konfiguracje wstępne Pma obiektów: Konfiguracja wstępna jest wywołana w edytorze obiektów Pma wyborem "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu tego obiektu.
- Konfiguracje wstępne Pmg obiektów: Konfiguracja wstępna jest wywołana w edytorze grafiki przy pomocy ikony (Nowy Pmg obiekt) w pasku narzędzi lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na obszar panela.


Podczas wyboru wymaganej konfiguracji wstępnej może zostać wywołane następne okno, w którym można przy pomocy konfiguratorów dalej parametryzować wytwarzaną konfigurację wstępną.
© MICROSYS, spol. s r.o.