Promotic

mapSetValueAt - metoda obiektu PmMap

Opis:
Ustawia wartość określonej właściwości obiektu (ewentualnie wcześniej daną właściwość wytworzy).
Składnia:
Empty mapSetValueAt(String sProp, Variant vValue)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości.
vValue(Variant) Wartość, która właściwości zostanie ustawiona.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Wartość danej właściwości można ustawić (ewentualnie również wytworzyć) również bezpośrednio (mMap.property = value). Metoda ta wykonuje to ogólniej - na przykład nazwa właściwości może zostać zapisana do innej zmiennej.
Metoda ta jest potrzebna w przypadku wytwarzania właściwości w Web panelu, który został napisany w języku VBScript. W tym przypadku nie można wytwarzać właściwość przy pomocy samego przyszeregowania.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.mapSetValueAt("Temperatura", 85);
var val = mMap.mapGetValueAt("Temperatura");
// val zawiera 85

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.