Promotic

mapAdd - metoda obiektu PmMap

Opis:
Ustawia grupowo wartości określonych właściwości obiektu (ewentualnie wcześniej wytworzy określone właściwości).
Składnia:
Object mapAdd(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Metoda posiada zmienną ilość parametrów, ale musi ona być parzysta. Parametry przedstawiają na zmianę nazwę właściwości oraz ustawianą wartość.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca ten sam obiekt, nad którym została wywołana. Metoda ta jest pomocą, by w jednym wierszu można wytworzyć obiekt PmMap a równocześnie napełnić go wartościami - patrz Przykład.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.CreatePmMap (metoda)
- PmArray.Array1 (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap().mapAdd("Temperatura", 85, "Cisnienie", 1.2);
var val = mMap.mapGetValueAt("Temperatura");
// val zawiera 85

Historia:
Pm9.00.02: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.