Update cookies preferences
Promotic

mapAdd - metoda objektu PmMap

Popis:
Nastaví hromadně hodnoty zadaných vlastností objektu (předtím případně vytvoří zadané vlastnosti).
Syntaxe:
Object mapAdd(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Metoda má proměnlivý počet parametrů, ale jejich počet musí být sudý. Parametry představují střídavě název vlastnosti a nastavovanou hodnotu.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací stejný objekt, nad kterým byla tato metoda volána. Je to jen pomůcka ať na jednom řádku lze vytvořit objekt PmMap a zároveň ho naplnit hodnotami - viz Příklad.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- Pm.CreatePmMap (metoda)
- PmArray.Array1 (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap().mapAdd("Teplota", 85, "Tlak", 1.2);
var val = mMap.mapGetValueAt("Teplota");
// val obsahuje 85

Historie:
Pm9.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.