Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapGetValueAt - metoda objektu PmMap

Popis:
Vrací hodnotu zadané vlastnosti objektu.
Syntaxe:
Variant mapGetValueAt(String sProp)
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Zjistit hodnotu dané vlastnosti lze také přímo (value = oMap.property). Tato metoda to však provádí obecněji - například název vlastnosti může být uložen v jiné proměnné.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.mapSetValueAt("Teplota", 85);
var val = oMap.mapGetValueAt("Teplota");
// val obsahuje 85

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice