Update cookies preferences
Promotic

mapSetSubmapAt - metoda objektu PmMap

Popis:
Vrací vnořenou mapu Submap. Pokud vnořená mapa neexistuje, pak se vytvoří.
Do vnořené Submap navíc hromadně přidá všechny položky, uvedené v parametru sSubmap ve formátu KeyVal.
Syntaxe:
PmMap mapSetSubmapAt(String sProp, String sOper, String sSubmap)
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti.
sOper(String) Určuje typ operace - prozatím je nevyužito. Je nutno zadat "" (prázdný řetězec).
sSubmap(String) Textový řetězec obsahující definici vlastností a jejich hodnot.
Textový řetězec má tvar: "Název1:Hodnota1;Název2: ... ;".
Je to text ve formátu KeyVal. Prázdný řetězec ("") znamená, že se do vnořené Submapy nepřidají žádné nové položky.
Vrácená hodnota:
Vrací objekt typu PmMap (vnořenou mapu Submap).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Zjistit hodnotu dané vlastnosti lze také přímo (value = mMap.property). Tato metoda to však provádí obecněji - například název vlastnosti může být uložen v jiné proměnné.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
var mMap2 = mMap.mapSetSubmapAt("pars", "", "title0:ABC;value0:1;title1:XYZ;value1:2;");

Pm.Debug("mapSetSubmapAt.title0=" + mMap2.mapGetValueAt("title0"));
Pm.Debug("mapSetSubmapAt.value0=" + mMap2.mapGetValueAt("value0"));

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.