Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapLoadFromString - metoda objektu PmMap

Popis:
Metoda vytvoří v objektu nové vlastnosti (jednu nebo více) a jejich hodnoty. Pokud vlastnost již v objektu existuje, pak se jen změní hodnota.
Syntaxe:
Empty mapLoadFromString(String sOper, String sString)
Parametry:
sOper(String) Určuje typ operace - prozatím je nevyužito. Je nutno zadat "" (prázdný řetězec).
sString(String) Textový řetězec obsahující definici vlastností a jejich hodnot.
Textový řetězec má tvar: "Název1:Hodnota1;Název2: ... ;". Je to text ve formátu KeyVal.
Poznámka:
Všechny hodnoty těchto vlastností budou mít datový typ String.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.mapLoadFromString("", "Teplota:85;Tlak:1013.85;");
//oMap.Teplota obsahuje 85
//oMap.Tlak obsahuje 1013.85

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice