Update cookies preferences
Promotic

mapLoadFromString - metoda objektu PmMap

Popis:
Metoda vytvoří v objektu nové vlastnosti (jednu nebo více) a jejich hodnoty.
Pokud vlastnost v objektu již existuje, pak se pouze změní hodnota.
Syntaxe:
Empty mapLoadFromString(String sOper, String sString)
Parametry:
sOper(String) Určuje typ operace - prozatím je nevyužito. Je nutno zadat "" (prázdný řetězec).
sString(String) Textový řetězec obsahující definici vlastností a jejich hodnot.
Textový řetězec má tvar: "Název1:Hodnota1;Název2: ... ;".
Je to text ve formátu KeyVal.
Poznámka:
Všechny hodnoty těchto vlastností budou mít datový typ String.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.mapLoadFromString("", "Teplota:85;Tlak:1013.85;");
// mMap.Teplota obsahuje 85
// mMap.Tlak obsahuje 1013.85

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.