Update cookies preferences
Promotic

mapLoadFromString - metoda obiektu PmMap

Opis:
Metoda wytworzy w obiekcie nowe właściwości (jedną lub więcej) oraz ich wartości.
Jeżeli właściwość w obiekcie już istnieje, wtedy zostanie zmieniona tylko jej wartość.
Składnia:
Empty mapLoadFromString(String sOper, String sString)
Parametry:
sOper(String) Określa typ operacji - narazie nie jest wykorzystane. Jest konieczne określić "" (pusty łańcuch).
sString(String) Łańcuch tekstowy zawierający definicję właściwości oraz ich wartości.
Składnia łańcucha tekstowego: "Nazwa1:Wartość1;Nazwa2: ... ;".
Jest to tekst w formacie KeyVal.
Notatka:
Wszystkie wartości tych właściwości będą posiadać typ danych String.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.mapLoadFromString("", "Temperatura:85;Cisnienie:1013.85;");
// mMap.Temperatura zawiera 85
// mMap.Cisnienie zawiera 1013.85

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.