Update cookies preferences
Promotic

mapGetValueAt - metoda obiektu PmMap

Opis:
Zwraca wartość określonej właściwości obiektu.
Składnia:
Variant mapGetValueAt(String sProp)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Wartość danej właściwości można stwierdzić również bezpośrednio (value = mMap.property). Metoda ta wykonuje to ogólniej - na przykład nazwa właściwości może zostać zapisana do innej zmiennej.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.mapSetValueAt("Temperatura", 85);
var val = mMap.mapGetValueAt("Temperatura");
// val zawiera 85

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.