Promotic

mapSaveToString - metoda obiektu PmMap

Opis:
Metoda zapisze zawartość obiektu (nazwy właściwości oraz ich wartości) do łańcucha.
Składnia:
String mapSaveToString(String sOper)
Parametry:
sOper(String) Określa typ operacji - narazie nie jest wykorzystane. Jest konieczne określić "" (pusty łańcuch).
Wartość zwrotna:
Zwraca łańcuch w formie: "Nazwa1:Wartość1;Nazwa2: ... ;". Jest to tekst w formacie KeyVal.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Temperature = 85;
mMap.Pressure = 1013.85;
var sRet = mMap.mapSaveToString("");
// sRet zawiera "Temperature:85;Pressure:1013.85;"

Historia:
Pm8.03.12: Uruchomiona nowa metoda mapSaveToString.
© MICROSYS, spol. s r. o.