Promotic

mapSetSubmapAt - metoda obiektu PmMap

Opis:
Zwraca wżłobioną mapę Submap. Jeżeli wżłobiona mapa nie istnieje, wtedy zostanie wytworzona.
Do wżłobionej Submap dodatkowo doda wszystkie pozycje, określone w parametrze sSubmap w formacie KeyVal.
Składnia:
PmMap mapSetSubmapAt(String sProp, String sOper, String sSubmap)
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości.
sOper(String) Określa typ operacji - narazie nie jest wykorzystane. Jest konieczne określić "" (pusty łańcuch).
sSubmap(String) Łańcuch tekstowy zawierający definicję właściwości oraz ich wartości.
Składnia łańcucha tekstowego: "Nazwa1:Wartość1;Nazwa2: ... ;".
Jest to tekst w formacie KeyVal. Pusty łańcuch ("") oznacza, że do wżłobionej Submapy nie zostaną dodane nowe pozycje.
Wartość zwrotna:
Zwraca obiekt typu PmMap (wżłobioną mapę Submap).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Wartość danej właściwości można stwierdzić również bezpośrednio (value = mMap.property). Metoda ta wykonuje to ogólniej - na przykład nazwa właściwości może zostać zapisana do innej zmiennej.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
var mMap2 = mMap.mapSetSubmapAt("pars", "", "title0:ABC;value0:1;title1:XYZ;value1:2;");

Pm.Debug(mMap2.mapGetValueAt("title0"));
Pm.Debug(mMap2.mapGetValueAt("value0"));

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.