Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Array1 - metoda obiektu PmArray

Opis:
Wytworzy i wypełnia 1-wymiarową tablicę (array) wartości.
Składnia:
Array Array1(Variant arglist)
Wołanie:
a = Array1(arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Lista wartości, które są przyszeregowane elementom tablicy oddzielona przecinkami, Jeżeli nie są przedstawione żadne parametry, wtedy zostaje wytworzona tablica o zerowej wielkości.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca ten sam obiekt, nad którym została wywołana. Metoda ta jest pomocą, by móc w jednym wierszu stworzyć obiekt PmArray a równocześnie napełnić go wartościami - patrz Przykład.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Do ogólnego wytworzenia 1- lub 2-wymiarowej tablicy jest przeznaczona metoda Create.
Przykład:
Wytworzy 1-wymiarową tablicę z wartości (10, 20, 30, 40)
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
//lub
var a = Pm.CreatePmArray();
a.Array1(10, 20, 30, 40);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice