Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Insert - metoda obiektu PmArray

Opis:
Doda jedną lub kilka pozycji do tablicy. Tablica zostanie powiększona o dodane pozycje.

Działa tylko dla tablicy 1-wymiarowej.

Składnia:
Empty Insert(Long nPos, Variant vValues, [Long nAttr])
Wołanie:
a = Insert(nPos, vValues, nAttr)
Parametry:
nPos(Long) Indeks pozycji do dodania. Istniejąca pozycja o danym indeksie oraz kolejne następne zostaną przesunięte za dodawane pozycje.

Wartość -2 oznacza ostatnią pozycję.

vValues(Variant) Dodavana wartość lub tablica dodawanych wartości.
nAttr[opcjonalne] (Long) Parametr określa zachowanie, jeżeli wartość parametru vValues zawiera tablicę jednowymiarową.
0 (domyślnie) - Zawartość parametru vValues zostanie zawsze dodana jako jedna pozycja.
1 - Jeżeli parametr vValues zawiera tablicę jednowymiarową, wtedy do tablicy zostaną dodane pojedyńcze pozycje danej tablicy (dodawanie większej ilości wartości jednocześnie). W innym przypadku wartość parametru vValues zostanie dodana jako jedna pozycja.
Notatka:
Metoda Insert umożliwia dodawanie pozycji na początek, koniec oraz w dowolne miejsce istniejącej tablicy a metoda Remove umożliwia usuwanie pozycji z początku, końca oraz dowolnego miejsca istniejącej tablicy.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Doda tablicę a2 do tablicy a1 na pozyję 2
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a1 = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30);
var a2 = Pm.CreatePmArray().Array1(12, 13, 14);
a1.Insert(2, a2, 0);  //Wynik: (0, 10, (12, 13, 14), 20, 30)
//lub
a1.Insert(2, a2, 1);  //Wynik: (0, 10, 12, 13, 14, 20, 30)

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice