Promotic

Insert - metoda obiektu PmArray

Opis:
Doda jedną lub kilka pozycji do tablicy. Tablica zostanie powiększona o dodane pozycje.
Działa tylko dla tablicy 1-wymiarowej.
Składnia:
Empty Insert(Long nPos, Variant vValues, [Long nAttr])
Parametry:
nPos(Long) Indeks pozycji do dodania. Istniejąca pozycja o danym indeksie oraz kolejne następne zostaną przesunięte za dodawane pozycje.
Wartość -2 oznacza dodanie na koniec.
vValues(Variant) Dodavana wartość lub tablica dodawanych wartości.
nAttr[opcjonalne] (Long) Parametr określa zachowanie, jeżeli wartość parametru vValues zawiera tablicę jednowymiarową.
0 (domyślnie) - Zawartość parametru vValues zostanie zawsze dodana jako jedna pozycja.
1 - Jeżeli parametr vValues zawiera tablicę jednowymiarową, wtedy do tablicy zostaną dodane pojedyńcze pozycje danej tablicy (dodawanie większej ilości wartości jednocześnie). W innym przypadku wartość parametru vValues zostanie dodana jako jedna pozycja.
Notatka:
Metoda Insert umożliwia dodawanie pozycji na początek, na koniec oraz w dowolne miejsce istniejącej tablicy a metoda Remove umożliwia usuwanie pozycji od początku, końca oraz dowolnego miejsca istniejącej tablicy.
 
Metoda ta jest jednak bardzo powolna i nie nadaje się do szybkiego automatycznego przetwarzania tablic danych. Korzystniejszym jest wcześniejsze przydzielenie większego rozmiaru tablicy i po wypełnieniu jej wartościami usunięcie pustych elementów przy pomocy metody Remove. Patrz Przykład2.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Doda tablicę a2 do tablicy a1 na pozyję 2
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a1 = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30);
var a2 = Pm.CreatePmArray().Array1(12, 13, 14);
a1.Insert(2, a2, 0);   // Wynik: (0, 10, (12, 13, 14), 20, 30)
// lub
a1.Insert(2, a2, 1);   // Wynik: (0, 10, 12, 13, 14, 20, 30)

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.