Promotic

Obiekt PmArray (Tablica wartości)

Opis:
Obiekt przedstawia tablię wartości. Obiekt ten jest stosowany w skryptach w języku JavaScript.
Właściwości i metody:
Array1Wytworzy i wypełnia 1-wymiarową tablicę (array) wartości
CreateWytworzy tablicę 1- lub 2-wymiarową
GetDimWymiar tablicy
GetItemZwraca pozycję tablicy
GetSizeZwraca wielkość tablicy dla danego wymiaru
InsertDoda jedną lub kilka pozycji do tablicy
RemoveUsunie jedną lub kilka pozycji z tablicy
SetItemUstawia wartość w pozycji tablicy
LoadFromVbArrayNapełni tablicę PmArray kopią z tablicy VBScript
SaveToVbArrayZwraca kopię tablicy PmArray jako tablicę VBScript
SortSortowanie tablicy rosnąco lub malejąco
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmArray.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


W JavaScript panelach aplikacji PROMOTIC nie można stosować standardowej tablicy języka VBScript ani tablicy języka JavaScript (patrz Typy danych języka). W takich panelach wszystkie właściwości i metody stosują tablicę PmArray - patrz W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.
Porównanie obiektów w celu trzymania wartości:
Następujące typy obiektów są przeznaczone do trzymania wartości (dowolnego typu danych). Każdy z tych obiektów ma swoje zalety oraz mankamenty a wybór jest zależny od wymaganego zastosowania.
PmArray: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne indeksem do tablicy - czyli w dowolnej chwili można odczytać dowolną wartość w tym obiekcie. Odczyt oraz zapis wartości jest bardzo szybkie, dodanie wartości jest wszak wolne.
Obiekt ten działa tylko dla języka JavaScript, dla języka VBScript tablica jest w formie typu danych Array.
PmMap: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne przy pomocy swej nazwy (identyfikator tekstowy). Nazwy tych wartości przedstawiają właściwości obiektu. Zaletą jest, że dzięki nazwom kod w skrypcie jest bardziej "zrozumiały". Mankamentem jest brak możliwości przystępowania do wartości w cyklu, kiedy należy pozyskiwać wartości przy pomocy indeksu.
PmBuffer: Obiekt ten zawiera wartości binarne w bloku danych. Dla zapisu/odczytu pojedyńczej wartości jest konieczne znać jej pozycję (offset) w bloku danych oraz również jej typ danych (wielkość).

Historia:
Pm9.00.04: Nowe metody Insert oraz Remove do dodania lub usunięcia pozycji w tablicy.
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.