Promotic

Obiekt ObjectFont

Opis:
Obiekt ten zawiera wszystkie ważne parametry dotyczące czcionki (nazwa, wielkość, itd.). Obiekt jest stosowany w graficznych obiektach PmgWTable oraz PmgTrendViewer.
Właściwości i metody:
BoldUstawienie/ustalenie czcionki pogrubionej
ItalicUstawienie/ustalenie kursywy
NameNazwa rodziny czcionki
SizeWielkość czcionki
Patrz również:
- PmgWTable.Font (właściwość)
- PmgWTable.FixedFont (właściwość)
- tvGraph.TableFont (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r.o.