Promotic

Name - właściwość obiektu ObjectFont

Opis:
Nazwa rodziny czcionki.
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Name = "MS Sans Serif";
© MICROSYS, spol. s r. o.