Promotic

Italic - właściwość obiektu ObjectFont

Opis:
Ustawienie/ustalenie kursywy.
Składnia:
Long Italic
Wartości:
false - Czcionka NIE jest pisana kursywą
true - Czcionka JEST pisana kursywą
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Italic = false;
© MICROSYS, spol. s r. o.