Update cookies preferences
Promotic

Size - właściwość obiektu ObjectFont

Opis:
Wielkość czcionki.
Składnia:
Long Size
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Size = 12;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.