Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Font - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Czcionka nie stałych komórek tabeli.

Właściwość zwraca obiekt ObjectFont. Przez zapis do jego właściwości można zmienić wygląd czcionki.

Składnia:
Object Font
Wołanie:
oFont = oTable.Font
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Patrz również:
- ObjectFont (obiekt)
- PmgWTable.FixedFont (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Name = "MS Sans Serif";
oTable.Font.Size = 12;
oTable.Font.Italic = false;
oTable.Font.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice