Update cookies preferences
Promotic

SetCellTextAlign - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Ustawia horyzontalne (poziome) wyrównanie tekstu komórki.
Składnia:
Empty SetCellTextAlign(Long Row, Long Col, Long Value)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (liczone włącznie z częścią stałą).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone włącznie z częścią stałą).
Value(Long) Nowo zapisywana wartość.
0 - wlewo
1 - Na środek
2 - W prawo
Notatka:
W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli wartość jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.
W celu uwidocznienia zmian jest konieczne wywołać metodę Draw.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Ustawia wyrównanie tekstu 2. wiersza - Na środek:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetCellTextAlign(1, -3, 1);
oTable.Draw();

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.