Promotic

SetCellEditable - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zezwolenie/zakaz możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy).
Składnia:
Empty SetCellEditable(Long Row, Long Col, Boolean Value)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (liczone włącznie z częścią stałą).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone włącznie z częścią stałą).
Value(Boolean) Zezwolenie/zakaz edycji.
true - Zezwolenie edycji
false - Zabronienie edycji
Notatka:
Metoda ta działa tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na 3.

Edycja komórek jest domyślnie wyłączona.

W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli wartość jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Ustawienie możliwości edycji komórek w 8. kolumnie (liczone włącznie z częścią stałą)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
oTable.SetCellEditable(-1, 7, true);

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellEditable została zastąpiona metodami GetCellEditable oraz SetCellEditable.
© MICROSYS, spol. s r.o.