Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellEditable - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zezwolenie/zakaz możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy).
Składnia:
Empty SetCellEditable(Long Row, Long Col, Boolean Value)
Wołanie:
oTable.SetCellEditable(row, col, true)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich wierszy (liczone włącznie z częścią stałą).
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Wartość -3 ustawi wartość dla wszystkich kolumn (liczone włącznie z częścią stałą).
Value(Boolean)
true - zezwolenie edycji
false - zabronienie edycji
Notatka:
Metoda działa tylko jeżeli właściwość Interaction jest ustawiona na wartość 3.
 
Edycja komórek jest domyślnie wyłączona.
 
W parametrach Row oraz Col nie można jednocześnie wprowadzić wartości -3, jeżeli jest wprowadzona w jednym z parametrów, wtedy nie można zastosować w drugim.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Ustawienie możliwości edycji komórek w 8. kolumnie (liczone włącznie z częścią stałą)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.Interaction = 3;
oTable.SetCellEditable(-1, 7, true);

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellEditable została zastąpiona metodami GetCellEditable oraz SetCellEditable.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice