Promotic

InsertRow - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Metoda służy do włożenia nowego wiersza do tabeli na daną pozycję. Nie można wkładać do stałych wierszy. Wiersze na danej pozycji i poza nią zostaną przesunięte.
Składnia:
Long InsertRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Wartość -2 (oraz przestarzale -1) oznacza, że wiersz zostanie dodany na koniec.
Count[opcjonalne] (Long) Ilość nowych wierszy.
Domyślną wartością jest 1.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość wszystkich (również stałych) wierszy (po dodaniu wymaganych).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.Rows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.InsertRow(-2);
© MICROSYS, spol. s r. o.