Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsCellFocused - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Stwierdzi, czy niektóra z komórek tabeli (poza stałą częścią) jest zaznaczona.
Składnia:
Boolean IsCellFocused()
Wołanie:
b = oTable.IsCellFocused()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli niektóra z komórek tabeli (poza stałą częścią) jest zaznaczona.
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice