Update cookies preferences
Promotic

IsCellFocused - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Stwierdzi, czy niektóra z komórek tabeli (poza stałą częścią) posiada fokus.
Składnia:
Boolean IsCellFocused()
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli niektóra z komórek tabeli (poza stałą częścią) posiada fokus.
false - W innym przypadku
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FocusedRow (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCol (właściwość)
- PmgWTable.FocusedCellText (właściwość)
- PmgWTable.FocusVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var bCellFocused = oTable.IsCellFocused();
© MICROSYS, spol. s r.o.