Update cookies preferences
Promotic

StartWidth - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wstępnie ustawiona szerokość kolumn.
Właściwość można ustawić kiedykolwiek podczas pracy z tabelą.
Taką szerokość posiadają wszystkie kolumny tabeli, dla których nie została jawnie ustawiona szerokość przy pomocy metody SetColWidth.
Składnia:
Long StartWidth
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.
Domyślną wartością jest 50.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Ale zmiana tutaj nie działa w dowolnym momencie podczas uruchomienia. W tym przypadku dogodniejszym jest zastosowanie metody SetColWidth.
Patrz również:
- PmgWTable.StartHeight (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nWidth = oTable.StartWidth;   // Odczyt z właściwości
oTable.StartWidth = 80;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.