Update cookies preferences
Promotic

GetCellBackColor - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Zwraca kolor tła komórki.
Składnia:
String GetCellBackColor(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatni wiersz.
Col(Long) Jeżeli wartość jest większe lub równe 0 wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0, liczone włącznie z częścią stałą).
Wartość -2 oznacza ostatnią kolumnę.
Notatka:
RGB String (przedstawia kolor) występuje w formie "#RRGGBB".

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Odczyt koloru tła komórki w 2. wierszu oraz 5. kolumnie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sColor = oTable.GetCellBackColor(1, 4);

Historia:
Pm8.02.00: Właściwość CellBackColor została zastąpiona metodami GetCellBackColor oraz SetCellBackColor.
© MICROSYS, spol. s r.o.