Promotic

GetCellBackColor - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací barvu pozadí buňky.
Syntaxe:
String GetCellBackColor(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
RGB String (představuje barvu) je v podobě "#RRGGBB".

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Čtení barvy pozadí buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sColor = oTable.GetCellBackColor(1, 4);

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost CellBackColor nahrazena metodami GetCellBackColor a SetCellBackColor.
© MICROSYS, spol. s r.o.