Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PaddingLeft - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Vytváří volný prostor pro text buňky vlevo (v pixelech).
Syntaxe:
Long PaddingLeft
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Vlevo" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky


var oTable = pMe.Items("/Table");
var nPaddingLeft = oTable.PaddingLeft;  //čtení

oTable.PaddingLeft = 3;  //zápis

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice