Update cookies preferences
Promotic

FillFromInfo - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Metoda slouží k načtení dat z obecných objektů INFO systému, které Pma objekty zpřístupňují projektantovi metodou PmaObject.GetInfo. Data jsou buď všechna načtena do vnitřního bufferu tabulky (styl "static") nebo tabulka uloží pouze odkaz na objekt (styl "bind"), pak při každé žádosti o zobrazení dat (při skrolování nebo volání metody Draw nebo při prvním vykreslení) je objekt požádán pouze část aktuálních dat pro zobrazení.
Syntaxe:
Empty FillFromInfo(Object Object, String Style)
Parametry:
Object(Object) Reference na objekt INFO systému, který lze získat metodou PmaObject.GetInfo, ze kterého budou vyčítány data.
Style(String) Určuje, jak se budou data z objektu načítat. Hodnoty jsou:
"static" - Data z objektu budou najednou vyčtena a uložena do tabulky při volání této metody
"bind" - Data z objektu budou vyčtena a uložena do tabulky při volání této metody a při dalším pohybu v tabulce nebo voláním metody Draw budou znovu obnovována čtení z objektu.
Poznámka:
INFO objekty jsou podporovány v objektech PmaDatabase a PmaDataTable, data jdou načitat z těchto dvou objektů.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Je nutno spojit data v Pma objektu "/Data/MyData1" s objektem PmgWTable. V obrazu v kartě "Metody" se vytvoří Metoda projektanta "GetDataInfo", která bude obsahovat skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

return pMe.Pm("/Data/MyData1").FillFromInfo("data");
V inicializaci Pmg objektu (v události onStart) je skript: Objekt PmgWTable se tak metodou FillFromInfo naplní informacemi o datech z objektu "/Data/MyData1" a parametr bind určuje, že tato vazba má zůstat zachována po celou dobu zobrazování. Nyní stačí například v události onRefresh tohoto objektu volat pouze metodou Draw, která z Info objektu zjistí nové hodnoty a zobrazí je na obrazovku v Pmg objektu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aDataInfo = pMe.PmPanel.Methods.GetDataInfo();
pMe.FillFromInfo(aDataInfo, "bind");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.