Promotic

FillFromInfo - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Metoda slouží k načtení dat z obecných objektů INFO systému, které Pma objekty zpřístupňují projektantovi metodou PmaObject.GetInfo. Data jsou buď všechna načtena do vnitřního bufferu tabulky (styl "static") nebo tabulka uloží pouze odkaz na objekt (styl "bind"), pak při každé žádosti o zobrazení dat (při skrolování nebo volání metody Draw nebo při prvním vykreslení) je objekt požádán pouze část aktuálních dat pro zobrazení.
Syntaxe:
Empty FillFromInfo(Object Object, String Style)
Parametry:
Object(Object) Reference na objekt INFO systému, který lze získat metodou PmaObject.GetInfo, ze kterého budou vyčítány data.
Style(String) Určuje, jak se budou data z objektu načítat. Hodnoty jsou:
"static" - Data z objektu budou najednou vyčtena a uložena do tabulky při volání této metody
"bind" - Data z objektu budou vyčtena a uložena do tabulky při volání této metody a při dalším pohybu v tabulce nebo voláním metody Draw budou znovu obnovována čtení z objektu.
Poznámka:
INFO objekty jsou podporovány v objektech PmaDatabase a PmaDataTable, data jdou načitat z těchto dvou objektů.

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
Nechť v obrazu je umístěn objekt PmgWTable, nechť oDb je reference na objekt PmaDatabase, jehož data v tabulce "Teplota" (nechť má 10000 řádků) má objekt PmgWTable zobrazovat. Objekt PmaDatabase musí být v otevřeném stavu, aby mohl metodou FillFromInfo poskytovat data. Styl je "bind", tzn. nebude se načítat všech 10000 řádků, ale vždy pouze ty, které se mají aktuálně zobrazit.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oTable
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
Set oTable = pMe.Items("/Table")

oDb.Database = "ODBCsource"
oDb.Type = "ODBC"
oDb.Table = "Teplota"
oDb.User = "Admin"
oDb.Password = "Admin"
oDb.Open

oTable.FillFromInfo oDb.GetInfo("data"), "bind"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice